Έλεγχος χημικής ποιότητας αρδευτικών υδάτων λεκάνης Ροδόπης-Βιστωνιδας

ΛΕΚΑΝΗ ΡΟΔΟΠΗΣ-ΒΙΣΤΩΝΙΔΑΣ 1. ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ H λεκάνη απορροής Ροδόπης-Βιστωνίδας παρουσιάζεται στον Χάρτη 2 (Χάρτης Λεκάνης Ροδόπης – Βιστωνίδας). Στον χάρτη αυτό εκτός από το γεωμορφολογικά χαρακτηριστικά της λεκάνης (ανάγλυφο και οικισμοί κ.ά.), οι χρήσεις γης, παρουσιάζεται επίσης το οδικό δίκτυο, το επιφανειακό υδρολογικό σύστημα (λίμνες, ποταμοί, ρέματα, χείμαρροι κ.ά), οι κωδικοί των ΣΘΔ (Σταθερών Θέσεων δειγματοληψίας) επιφανειακών και υπόγειων νερών των δικτύων του έργου, τα όρια του επιφανειακού υδατικού σώματος που καταλαμβάνει (Υδατικό διαμέρισμα GR12 της Θράκης και στις λεκάνες απορροής GR08 του Ρέματος Ξάνθης-Ξηρορέματος και GR09 του Ρέματος Κομοτηνής-Λουτρού…

Περισσότερα

Γνωμοδότηση απο την ΑΜΘ για την έγκριση των Περιβαλλοντικών όρων του έργου: Φράγμα Ιάσμου

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Του Πρακτικού 12 / 2014 συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης —————————————– Αριθ. Απόφασης 120 / 2014 ——— ——————————— ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Γνωμοδότηση για την έγκριση των Περιβαλλοντικών όρων του έργου: «Φράγμα Ιάσμου Ν. Ροδόπης » Στην Κομοτηνή σήμερα 14 Ιουλίου 2014 ημέρα Δευτέρα και ώρα 18.00, στην αίθουσα συνεδριάσεων της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης, απουσία του Περιφερειάρχη Αριστείδη Γιαννακίδη, για προσωπικούς λόγους, παρουσία των Αντιπεριφερειαρχών : Ιωάννη Ξανθόπουλου Π.Ε. Δράμας, Γεωργίας Νικολάου – Μαυρανεζούλη Π.Ε Έβρου, Αρχέλαου Γρανά Π.Ε. Καβάλας, Φώτιου Καραλίδη Π.Ε. Ξάνθης, Παύλου Δαμιανίδη Π.Ε Ροδόπης, που κλήθηκαν…

Περισσότερα

Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου Φράγμα Ιάσμου

ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΕΛΤΑ ΝΕΣΤΟΥ – ΒΙΣΤΩΝΙΔΑΣ – ΙΣΜΑΡΙΔΑΣ Αρ. Πρωτ.: 8637/08-05-2014 ΠΡΟΣ Ειδική Υπηρεσία Περιβάλλοντος (ΕΥΠΕ) του ΥΠΕΚΑ Τμήμα Β’ Λεωφ. Αλεξάνδρας 11 ΤΚ 11473 Αθήνα ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ Περιφέρεια ΑΜΘ. Γενική Δ/νση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού Περιβάλλοντος και Υποδομών. Δ/νση Περιβ/ντος και Χωρικού Σχ/σμού. Τμήμα Περιβάλλοντος Σισμανόγλου 78 Τ.Κ 69100 Κομοτηνή ΑΔΑ: ΒΙΦΥ46Ψ84Χ-ΨΧΓ Θέμα: Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου «Φράγμα Ιάσμου Ν. Ροδόπης». Σχετικό: α)Το υπ. αρ.172541/19-12-2013 έγγραφο Ειδικής Υπηρεσίας Περιβάλλοντος (ΕΥΠΕ) του ΥΠΕΚΑ. β)Η υπ. αρ. 44549/17-10-2008 ΚΥΑ (ΦΕΚ 497/Δ/17.10.2008) «Χαρακτηρισμός των υγροβιοτόπων Δέλτα Νέστου, Λίμνης Βιστωνίδας με λιμνοθαλάσσια…

Περισσότερα

Σχέδιο στρατηγικής ανάπτυξης της Ροδόπης

Στόχος: Ο Ν. Ροδόπης να καταστεί μέχρι το 2015 μια περιοχή διαρκούς και βιώσιμης ανάπτυξης, με κοινωνική συνοχή και διαρκή βελτίωση του επίπεδου διαβίωσης των κατοίκων της. * Το σχέδιο στρατηγικής ανάπτυξης της Ροδόπης εκπονήθηκε το έτος 2006 Ερευνητική Ομάδα: Επιστημονικός Υπεύθυνος Γεώργιος Χατζηκωνσταντίνου, Καθηγητής Οικονομικής Θεωρίας στο Δ.Π.Θ. Ι. Ομάδα Οικονομολόγων 1. Νικόλαος Βαρσακέλης, Αναπληρωτής Καθηγητής Βιομηχανικής Πολιτικής στο Α.Π.Θ. και Επισκέπτης Καθηγητής στο Δ.Π.Θ. 2. Κωνσταντίνος Αξαρλόγλου, Επίκουρος Καθηγητής Βιομηχανικής Πολιτικής και Ξένων Άμεσων Επενδύσεων του Δ.Π.Θ. 3. Παντελής Σκλιάς, Επίκουρος Καθηγητής Διεθνούς Πολιτικής Οικονομίας του Δ.Π.Θ. 4.…

Περισσότερα

Μελέτη για την ανάπτυξη της Α. Μ. Θ με βάση το πολιτιστικό της απόθεμα

* Η μελέτη εκπονήθηκε για την περίοδο 2000-2006 για λογαριασμό της περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Η εργασία αποβλέπει στο να προτείνει στοιχεία για την περιφερειακή ανάπτυξη της Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης με βάση το πολιτιστικό απόθεμα που διαθέτει η περιοχή, όλων των θεματικών μορφών και περιόδων, με ισόρροπη ενδοπεριφερειακή κατανομή και σκοπό την αξιοποίησή του σε στόχους ανάπτυξης κ’ / ή συνοχής. Θα ληφθεί υπόψη μια πιο ολοκληρωμένη θεώρηση ως προς τις λοιπές πολιτικές (εκπαίδευση, μεταφορών, κοινωνική, τουριστική, σύγχρονα μέσα διαχείρισης κ.ά.) καθώς και γεωγραφικών πληροφοριακών συστημάτων κ. ά.…

Περισσότερα