Προϊστορικός οχυρωματικός περίβολος στην Σαρακηνή

Προϊστορικής εποχής οχυρωματικός περίβολος μήκους 700μ. και πάχους 1.70μ. κτισμένος από σχιστολιθικό πέτρωμα στο ύψωμα «Aσάρ τεπέ» (Tας λόφος) του χωριού Σαρακηνή του N. Pοδόπης. Δεύτερος εσωτερικός περίβολος περικλείει το υψηλότερο κατά 30μ. χώρο του υψώματος.

Περισσότερα

Σπήλαιο του Κύκλωπα

Αρχαιολογικές έρευνες που έγιναν στην περιοχή των Προσκυνητών Μαρώνειας, βόρεια της «γέφυρας του Πλατανίτη» αποκάλυψαν σπήλαιο, στο οποίο βρέθηκαν ίχνη κατοίκησης από τη Νεολιθική εποχή, την εποχή του Χαλκού, την Πρώιμη εποχή του Σιδήρου, αλλά και τους ιστορικούς χρόνους. Σύμφωνα με τα ευρήματα φαίνεται πως το σπήλαιο αποτελούσε κατά τα προϊστορικά χρόνια κατοικία, ενώ κατά την Πρώιμη εποχή του Σιδήρου είναι πιθανή η χρήση του σπηλαίου ως τόπος καταφυγής και λατρείας. Το σπήλαιο, που αποτελείται από κατακόρυφες και δυσκολοδιάβατες στοές και διαθέτει πλούσιο σταλακτιτικό και σταλαγμιτικό διάκοσμο, ήταν γνωστό στους…

Περισσότερα

Πετρωτά

Στην περιοχή Κρωβύλης και Πετρωτών, μεταξύ Ισμάρου και Σκυλορέματος, οι αρχαιολογικές έρευνες αποκάλυψαν ανοικτές εγκαταστάσεις, οι οποίες, σύμφωνα με τα λίθινα εργαλεία που συλλέχθηκαν, χρονολογούνται στην παλαιολιθική εποχή . Επιπλέον, στα Βόρεια του σημερινού χωριού Πετρωτά εντοπίστηκε προϊστορικός οικισμός, ο οποίος χρονολογείται πιθανότατα στη Νεολιθική εποχή-Πρώιμη εποχή του Χαλκού (6η-3η χιλιετία π.Χ.). Στην ευρύτερη περιοχή των χωριών Ασκητές και Πετρωτά, εκτός από τα πολυάριθμα ευρήματα της προϊστορικής εποχής, βρέθηκε κεραμική ρωμαϊκών χρόνων και διαφόρων ειδών ταφές, από τις οποίες κάποιες θεωρούνται παλαιοχριστιανικές. Μια ομάδα λαξευτών υπέργειων τάφων παρουσιάζουν πολλά κοινά…

Περισσότερα

Προιστορική Κρωβύλη

Η περιοχή Κρωβύλης-Πετρωτών παρέχει ασφαλείς ενδείξεις για την ανθρώπινη παρουσία στην περιοχή της Αιγιακής Θράκης ήδη από τη Μέση Παλαιολιθική περίοδο. Τα ευρήματα που αποκαλύφθηκαν από επιφανειακές έρευνες στη ΝΑ πεδιάδα της Ροδόπης υποδηλώνουν ότι η περιοχή ανατολικά του ποταμού Νέστου είχε κατοικηθεί από ομάδες κυνηγών και τροφοσυλλεκτών τα τελευταία τουλάχιστον 100.000 χρόνια και πολύ πριν από την εμφάνιση των πρώτων μόνιμων γεωργοκτηνοτροφικών οικισμών της Νεολιθικής εποχής. Σύμφωνα με έρευνες και παρατηρήσεις που έγιναν στην περιοχή, φαίνεται ότι η κοιλάδα κατά το Πλειστόκαινο κατοικούνταν από παλαιολιθικές ομάδες κυνηγών, οι οποίοι…

Περισσότερα

Τούμπα Παραδημής

Η Παραδημή είναι οικισμός του Νομού Ροδόπης και βρίσκεται 8 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά της Κομοτηνής. Οι αρχαιολογικές ανασκαφές κοντά στο χωριό αποκάλυψαν 17 προϊστορικά οικιστικά στρώματα. Τα στρώματα ταξινομούνται σε πέντε φάσεις, από τις οποίες οι τέσσερις πρώτες ανήκουν στην Νεολιθική εποχή (περίπου 5000-4500 π.χ) και η τελευταία στην εποχή του Χαλκού. Στην περιοχή εντοπίστηκαν τετράγωνες οικίες, τοποθετημένες πολύ κοντά η μια στην άλλη. Οι τοίχοι τους είναι κατασκευασμένοι από πασσάλους στη σειρά, πλέξιμο ενδιάμεσα με κλαδιά και επάλειψη με πηλό. Πολύ κοντά στις οικίες βρέθηκαν εστίες, φούρνοι, απορριμματικοί λάκκοι και…

Περισσότερα