Ιμαρέτ

Είναι ένα από τα παλαιότερα οθωμανικά μνημεία της Θράκης και σχετίζεται με την επέκταση και επικράτηση των Οθωμανών στην περιοχή (1360-1380). Ταυτίζεται με το Ιμαρέτ που σύμφωνα με τις πηγές έκτισε ο κατακτητής της πόλης Γαζή Εβρενός. Πρόκειται για ένα οικοδόμημα με τρεις χώρους που διαμορφώνουν στην κάτοψη το σχήμα Τ (τύπου zaviye). Το κτίριο είναι κτισμένο με τη βυζαντινή τεχνική της πλινθοπερίκλειστης τοιχοδομίας, που συνηθίζεται στα πρώιμα οθωμανικά κτίσματα. Η Κομοτηνή αποτέλεσε την πρώτη έδρα του Εβρενός Μπέη, ο οποίος έχτισε και το σωζόμενο Ιμαρέτ του Εβρενός Μπέη, το αρχαιότερο οθωμανικό μνημείο της Ευρώπης, κτισμένο το 1370-1380, χαρακτηριστικής τυπολογίας τύπου Τ της πρώϊμης οθωμανικής αρχιτεκτονικής των τεμενών. Αποτελούσε τόπο συγκέντρωσης και ορμητήριο των αχήδων, οι οποίοι ήταν μέλη τουρκικής αδελφότητας, που λόγω των εξαιρετικών τους ικανοτήτων, είχαν επιφορτισθεί από τους σουλτάνους Μουράτ Α’ και Βαγιαζήτ Α΄ την διεκπεραίωση του προγράμματος εξισλαμισμού της Θράκης στην πρώϊμη οθωμανική περίοδο. Σήμερα λειτουργεί ως εκκλησιαστικό μουσείο.

Σχετικές δημοσιεύσεις

Αφήστε ένα σχόλιο